DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v1.n1.2005.286
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v1.n1.2005.287
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v1.n1.2005.289
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v1.n1.2005.290
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v1.n1.2005.291
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v1.n1.2005.292
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v1.n1.2005.293
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v1.n1.2005.294
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v1.n1.2005.295
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v1.n1.2005.296
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v1.n1.2005.297
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v1.n1.2005.283
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v1.n1.2005.284
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v1.n1.2005.285