DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v19.n2.2023.556
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v19.n2.2023.554
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v19.n2.2023.551
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v19.n2.2023.545
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v19.n2.2023.540
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v19.n2.2023.557
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v19.n2.2023.558
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v19.n2.2023.552
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v19.n2.2023.544
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v19.n2.2023.543
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v19.n2.2023.534