DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v4.n1.2008.253
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v4.n1.2008.254
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v4.n1.2008.255
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v4.n1.2008.256
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v4.n1.2008.258
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v4.n1.2008.259
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v4.n1.2008.260
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v4.n1.2008.261
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v4.n1.2008.262
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v4.n1.2008.263
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v4.n1.2008.264
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v4.n1.2008.265
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v4.n1.2008.267
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v4.n1.2008.268
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v4.n1.2008.269
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v4.n1.2008.251
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v4.n1.2008.252