DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v5.n1.2009.236
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v5.n1.2009.237
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v5.n1.2009.238
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v5.n1.2009.245
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v5.n1.2009.246
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v5.n1.2009.247
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v5.n1.2009.248
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v5.n1.2009.249
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v5.n1.2009.250
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v5.n1.2009.243
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v5.n1.2009.244
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v5.n1.2009.239
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v5.n1.2009.240
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v5.n1.2009.241
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v5.n1.2009.235
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v5.n1.2009.242