DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v18.n2.2022.475
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v18.n2.2022.488
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v18.n2.2022.497
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v18.n2.2022.477
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v18.n2.2022.490
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v18.n2.2022.491
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v18.n2.2022.492
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v18.n2.2022.493
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v18.n2.2022.494
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v18.n2.2022.478
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v18.n2.2022.495
DOI: https://doi.org/10.37116/revistaenergia.v18.n2.2022.487